Prstové rukavice


Základní postup pro pletení prstových rukavic
Univerzální návod na pletené rukavice pro dětské i dospělé velikosti.

Vzorová rukavice na obrázku je upletená

  • z ponožkové příze návinu asi 200 m / 50g,
  • na sadách krátkých jehlic č. 3 dlouhých 15 a 20 cm.
  • Spotřeba asi 50g

Zkušební vzorek: 30 ok a 40 kruhových řad = 10 x 10 cm


Pro lepší přehlednost a k odlišení jednotlivých úseků byly použity různobarevné příze.

Tabulka velikostí:
V tabulce najdete přesné údaje o počtu ok a centimetrů pro 4 různé velikosti rukavic. (Klinutím na tabulku obrázek zvětšíte.)

Rozdělení ok pro pletení jednotlivých prstů
vyčtete ze schémat „A“ a „B“.

Schéma A:

Schéma B:

Správnou velikost rukavice zjistíme tak, že si změříme obvod dlaně nad palcem (viz čárkovaná linie v nákresu ruky)

Počtu naměřených centimentrů podle Tabulky na řádce 2 pak odpovídá velikost rukavice na řádce 1.


Následující pracovní návod popisuje postup při pletení pravé rukavice ve velikosti 6,5 až 7. Všechny údaje, které odkazují na příslušnou řádku tabulky, jsou vždy uvedeny v závorkách.

Lem (pestrá příze)
Nahodíme 56 ok (viz Tabulka, řádek 3). Oka rovnoměrně rozdělíme na 4 jehlice a spojíme do kruhu. Lem pleteme do požadované výše, vzor může být libovolný, nejvhodnější je však vzor pružný. U vyobrazené rukavice je lem pletený do výše 6 cm tímto pružným vzorem: střídáme 1 oko hladce za zadní nit (anglicky hladce) a 1 oko obrace.

Palcový klín (červená příze)
Nad všemi oky lemu pleteme 2 kruhové řady hladce. Prvních 28 ok kruhové řady tvoří dlaň, posledních 28 ok tvoří hřbet ruky. Pro palcový klín si vyznačíme 4. a 6. oko dlaně. Ve 3. kruhové řadě za 1. vyznačeným okem a před 2. vyznačeným okem přidáme z příčné nitě vždy po 1 oku hladce za zadní nit. * Další 2 kruhové řady vypracujeme bez přidávání. V následující kruhové řadě přidáme již popsaným způsobem opět 2 oka. Od * opakujeme tato přidávání tak dlouho, dokud se původní počet ok nezvětší přibližně o 1/4. Pro velikost 6 a 1/2 – 7 musíme mít k dispozici 19 ok palcového klínu (viz Tabulka řádek 4). Pak upleteme ještě 2 kruhové řady bez přidávání a 19 ok klínu odložíme na pomocnou jehlici – zavírací špendlík nebo kousek příze.

******

Spojovací klínek pro palec (červená příze)
Nad odloženými okly pro palcový klín nahodíme 7 ok pro spojovací klínek = spojnice mezi palcem a dlaní (viz Tabulka, řádek 5) a upleteme 1 kruhovou řadu hladce. Nad oky této spojnice vypracujeme malý spojovací klínek pro palec takto: V příští kruhové řadě spleteme přetažením 1. oko klínku s okem předcházejícím a poslední oko kínku spleteme s násedujícím okem hladce. Tato ujímání opakujeme v každé kruhové řadě tak dlouho, dukud nám nezbude jen prostřední oko klínku. Nyní máme na jehicích opět původní počet ok, tedy 56.

Další úsek rukavice v délce asi 3 cm pleteme rovně až k počátku malíku (pro vel. 5,5-6 je tento úsek dlouhý asi 2 cm, pro vel. 7,5-8 asi 3,5 cm, pro vel. 8,5-9 asi 4 cm). Pro zjištění přesné délky tohoto úseku je lépe rukavici vyzkoušet.

******

Malík (modrá příze)
Pro malík nabereme na samostatné jehice posledních 7 ok dlaně a prvních 7 ok hřbetu. Tato oka upleteme a pro spojnici mezi hřbetem a dlaní rukavice nahodíme ještě 2 oka. (pro vel. 5,5-6 a 6,5-7 viz schéma „A“, pro vel. 7,5-8 a 8,5-9 viz schéma „B“) Těchto 16 ok rovnoměrně rozdělíme na 3 krátké jehlice a dále pleteme v kruhových řadách hladce. Výška hotového malíku je asi 6 cm (viz Tabulka, řádek 7). Ve vzdálenosti asi 1 cm od předpokládaného konce je nejlepší výšku malíku vyzkoušet. Špičku malíku vypracujeme tak, že v každé následující kruhové řadě splétáme poslední 2 oka každé jehlice hladce.
Jakmile nám po tomto ujímání zbude na jehlicích jen 6 ok, stáhneme je pracovní přízí a tu pak zapošijeme na vnitřní straně malíku. Pak upleteme prvních 21 ok dlaně, ze spojnice malíku nabereme 2 oka a upleteme zbývajících 21 ok hřbetu. Nad těmito oky pak dále pleteme rovně do výšky přibližně 1 cm, viz fotografie.

******

Prsteník (žlutá příze)
Posledních 6 ok dlaně, následující 2 oka a prvních 6 ok hřbetu nabereme na samostatné jehlice. Tato oka upleteme a pro spojnici mezi hřbetem a dlaní rukavice nahodíme 3 oka (viz schéma „A“ nebo „B“) Těchto 17 ok nyní rovnoměrně rozdělíme na 3 krátké jehlice a dále pleteme v kruhových řadách hladce. Výška hotového prsteníku je asi 7 cm (viz Tabulka řádek 8). Špičku prsteníku začneme vypracovávat ve vzdálenosti asi 1 cm od předpokádaného konce, postupujeme při tom stejně jako u špičky malíku.

Prostředník (příze v barvě lila)
Posledních 7 ok dlaně a prvních 7 ok hřbetu nabereme na samostatné jehlice. Nyní upleteme 7 ok dlaně hladce, ze spojnice prsteníku nabereme 3 oka, 7 ok hřbetu upleteme hladce a pro spojnici mezi hřbetem a dlaní rukavice nahodíme 3 oka (viz schéma „A“ nebo „B“). Prostředník pletme nad 20 oky do výšky přibližně 7,5 cm (viz Tabulka řádek 9).

Ukazovák (příze olivové barvy)
Zbývajících 7 ok dlaně upleteme hladce, ze spojnice prostředníku naberemem 3 oka a zbývajících 7 ok hřbetu upleteme hladce (viz schéma „A“ nebo „B“). Ukazovák pleteme nad 17 oky do výšky přibližně 7 cm (viz Tabulka řádek 10).

******

Palec (příze petrolejové barvy)
Odložených 19 ok palcového klínu nabereme na krátké jehlice a z klínku pro palec nabereme 7 ok (viz tabuka řádek 5). Nad těmito 26 oky upleteme 1 kruhovou řadu hladce.
Nad 7 oky nabranými z klínku pro palec nyní upleteme stejným způsobem jako první klínek ještě jeden malý spojovací klínek (viz obrázek). Jakmile nám zbude jen 1 prostřední oko klínku, pleteme palec nad 20 oky. Výška hotového palce je asi 5,5 cm (viz Tabulka řádek 6).

Levou rukavici upleteme zrcadlově, to znamená, že pro palcový klín si označíme 23. a 25. oko dlaně.


Komentáře jsou vypnuty.